Oficiul din Moldova al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a solicitat să efectuăm o cercetare de evaluare, conform unor cerinţe specifice.

OMS desfăşurase anterior un curs de instruire pentru angajaţi ai spitalelor şi centrelor de sănătate publică din mai multe raioane din Moldova. Scopul cercetării a fost de a determina cât de utilă şi aplicabilă în activitatea de zi cu zi a fost informaţia de la curs pentru participanţi. În baza studiului, instruirile ulterioare urmau să fie ajustate la necesităţile personalului medical.

Fabrica de imagine a elaborat instrumentarul de lucru în baza indicatorilor relevanţi pentru client. Apoi a început culegerea datelor. Provocarea în acest caz a fost că trebuiau realizate 10 interviuri aprofundate cu reprezentanţi ai spitalelor şi centrelor de sănătate publică din diferite raioane, în doar 2 zile, ceea ce este un timp record pentru astfel de cercetări.

Informaţia obţinută a fost prelucrată şi analizată, iar în rezultat clientul a primit un raport complex de evaluare, care cuprinde constatări şi concluzii relevante.

Studiul de evaluare este un tip de cercetare calitativă sau cantitativă care permite clientului să primească un feedback obiectiv despre activităţile pe care le-a implementat şi despre impactul lor asupra beneficiarilor.