O companie de producere a apelat la serviciile Fabricii de imagine pentru a rezolva un conflict mediatic de durată, care le deteriora imaginea şi punea în pericol continuarea activităţii în Moldova. În rezultatul analizei media, am identificat că iniţiatorul conflictului a făcut o serie de acuzaţii care puneau la îndoială calitatea produselor companiei şi metodele ei de lucru.

Reprezentanţii companiei au comunicat cu întârziere şi s-au limitat la a aduce contra-acuzaţii, ceea ce a alimentat conflictul. Informaţia despre companie venea doar de la acuzator şi era doar negativă.

Deşi era un conflict mai vechi, el trebuia rezolvat de urgenţă. Fabrica de imagine a făcut o analiză amplă a tuturor informaţiilor difuzate în timpul conflictului şi a propus o strategie de ieşire din criză.

Ca şi în alte situaţii de criză, există riscul ca o menţiune în plus despre conflict să sporească vizibilitatea acestuia şi să amplifice efectul negativ al crizei de imagine. Pentru a evita acest risc, am elaborat mesaje care nu doar combăteau acuzaţiile, dar aduceau informaţie relevantă, adevărată, de la prima sursă, despre companie şi misiunea ei. Concomitent, am început să construim imaginea clientului de producător de calitate, investitor important pentru Moldova, agent comercial responsabil social.

În rezultatul activităţilor de comunicare pe care le-am întreprins, atacurile au încetat, compania a stabilit relaţii de colaborare şi încredere cu mass-media şi beneficiază de suport mediatic la alte evenimente pe care le organizează.

Colaborarea a continuat şi după depăşirea crizei. Pentru acest client am elaborat un nou site corporativ şi am realizat o campanie de poziţionare prin intermediul mass-media.