Educația ocupă un rol important în dezvoltarea noastră și ne ajută să avem o contribuție mai eficientă în cadrul societății. Promovarea proiectelor educaționale poate fi realizată cu succes printr-o comunicare eficientă, implementând o strategie de comunicare coerentă.

Un subiect controversat în societate îl reprezintă plățile neformale existente în cadrul sistemului de învățământ. Este cunoscut faptul că școlile din Moldova nu au suficientă finanțare, din acest motiv, părinții contribuie financiar la dezvoltarea instituțiilor de învățământ, implicând elevii în procesul de colectare și de transmitere a banilor.

Organizația nonguvernamentală Centrul de Analiză și Evaluare a Reformelor a demarat un proiect prin care și-a propus să scoată elevii din tranzacția financiară existentă între părinte și administrația școlii. Potrivit autorilor proiectului, acest lucru poate fi obținut prin conectarea instituțiilor de învățământ la serviciul de plăți electronice Mpay.  Pentru a obține o vizibilitate mai mare a proiectului și a subiectului, CAER  a solicitat servicii de comunicare de la Fabrica de imagine în anul 2016.

Pentru început, echipa Fabricii de imagine a creat denumirea „Școli transparente – comunități prospere” – care redă scopul proiectului și obiectivele de lungă durată a acestuia. Ulterior a fost elaborată o strategie de comunicare și un plan de comunicare.

CAER-LOGO                            Scoli-LOGO

Totodată, Fabrica de imagine a elaborat brandbook-ul proiectului: logo-ului Centrului de Analiză și Evaluare a Reformelor , logo-ul  proiectului, machete pentru bannere, template pentru documentele oficiale și machetarea cărților de vizită pentru membrii organizației etc.

Membrii CAER, au solicitat producerea unui spot video. Echipa Fabricii de imagine a realizat spotul, începând cu elaborarea scenariului, producție și post-producție.

???????????