ed_interculturală

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) a iniţiat colaborarea cu Fabrica de imagine pentru o cercetare calitativă complexă.

La început, în decembrie 2013, am efectuat un studiu amplu, calitativ şi cantitativ, pentru proiectul CNTM „Educaţia interculturală în Republica Moldova”. Scopul acestuia a fost evaluarea unei etape anterioare a proiectului. Studiu de impact a cuprins 46 de instituţii de învăţământ din 7 raioane.

Ca urmare a primei cercetări, CNTM ne-a solicitat un alt studiu, care să ofere cele mai relevante informaţii pentru extinderea proiectului într-o altă zonă. Astfel, au fost culese date din 8 licee din Găgăuzia. Cercetarea a cuprins elevi, profesori, administraţia instituţiilor de învăţământ, dar şi unele asociaţii obşteşti locale.

Scopul studiului calitativ a fost să evidenţieze care este atitudinea elevilor din Găgăuzia faţă de reprezentanţii altor etnii, ce cunoştinţe au în acest domeniu, ce surse de informare au şi care este nivelul de interes faţă de acest subiect al profesorilor.

Raportul de cercetare a fost prezentat şi apoi discutat la CNTM, cei responsabili de implementarea proiectului urmând să ţină cont de concluziile şi sugestiile recomandate de Fabrica de imagine.